Werkwijze

ITS inventariseert ter plekke het wensenpakket en de problematiek en maakt een inschatting van de effecten en risico’s, ook op lange termijn. Op basis van deze criteria ontvangt de opdrachtgever een advies van aanpak en een calculatie.
Na goedkeuring maakt de fabriek  de speciaal voor dit project samen te stellen coatings. 

Sedert 1997 realiseerde ITS inmiddels een scala aan oplossingen in opdracht van overheden, wegenbouwers, projectontwikkelaars, bedrijven en adviesbureaus. In die gevallen waarbij ITS al in de ontwerpfase bij de planning werd betrokken, bleek vaak meer mogelijk dan oorspronkelijk verwacht, met alle prettige voordelen van dien, zeker ook in budgettair opzicht.